W dniu 18 lutego 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Informacyjnym Przedsiębiorczości z inicjatywy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. oraz firmy Coaching People zorganizowano konferencję pn. „KADRY W ZARZĄDZANIU”. Spotkanie skierowane było do kadry zarządzającej, właścicieli, prezesów zarządów oraz dyrektorów lokalnych przedsiębiorstw.

 

Konferencja ukierunkowana była na promocję rozwiązań menadżerskich dla biznesu. Prezes firmy Coaching People pan Paweł Rozkrut przedstawił możliwości działań w przedsiębiorstwie, których wdrożenie może mieć realny wpływ na wyniki, realizację misji i strategii firmy. Podczas sesji eksperci firmy Coaching People opowiedzieli o modelu HR Biznes Partnera, wdrażaniu systemu ocen okresowych i korzyści z tego płynących.

Dzięki udziałowi w konferencji uczestnicy dowiedzieli się jak wykonać pierwszy krok wprowadzający przedsiębiorstwo na wyższy poziom zarządzania zasobami ludzkimi, jak kontrolować i wspierać pracowników, będąc również wspieranym przez obiektywny system ocen pracowników. Ponadto dyrektor jakości i rozwoju firmy Dekorglass Działdowo S.A. pani Anna Majewska przedstawiła praktyczne aspekty wprowadzenia oraz korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Ocen Okresowych Pracowników. Również dyrektor zakładu w Komornikach pan Piotr Gładysz wymienił zalety wprowadzenia SOOP do przedsiębiorstwa.

Wiceprezes Zarządu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. pani Anna Kraśniewska omówiła działania DAR S.A. nastawione na wsparcie przedsiębiorstw oraz możliwości współpracy sektora edukacji z biznesem.

Uczestnicy w trakcie rozmów kuluarowych mieli również możliwość zadawania bezpośrednich pytań ekspertom. Spotkanie było wstępem do podjęcia kolejnych działań na rzecz wsparcia i rozwoju biznesu, których następnym etapem będzie organizowana w dniu 3 marca b.r. konferencja pt. „Aktualne źródła finansowania przedsiębiorstw”.

Dodano: 23-02-2016