Olsztyn Ełk Szczytno Węgorzewo Iława Ostróda Dobre Miasto

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

  1. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
  2. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, ul. Pl. Zwycięstwa 16/3
  3. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
  4. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizują projekty pn.:

  1. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/16918/2019/III/DIF/180 z dnia 29.05.2019r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią” wynosi 13 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 15 476 190,48 zł.

Szczegóły projektu Pożyczka Inwestycyjna z Premią – II edycja

  1.  „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2/RPWM/11817/2018/III/DIF/090 z dnia 13.03.2018r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy, a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią” wynosi 30 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich. Łączna wartość projektu wynosi 36 144 578,31 zł.

Szczegóły projektu Pożyczka Inwestycyjna z Premią

 Dodano: 08-07-2019