Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż w wyniku zmian ustawodawczych od dnia 01 stycznia 2016 r. została zmieniona wysokość stopy odsetek ustawowych za opóźnienie i zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2016, poz. 43), odsetki te naliczane będą przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w następujących przypadkach:

  • dla zadłużenia przeterminowanego wynikającego z opóźnienia w zapłacie raty pożyczki;
  • dla zadłużenia przeterminowanego wynikającego z wypowiedzianej pożyczki po okresie wypowiedzenia;
  • w przypadku zapłaty kwoty poręczenia.

Dodano: 01-02-2016