Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, że na ogólnopolskiej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych zostały zamieszone dwa nowe zapytania ofertowe dot. wykonania instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej na terenie targowiska przy ul. Hallera 33 w Działdowie. Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy do zapoznania się z treścią tych zapytań ofertowych znajdujących się po niżej wskazanym linkiem.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/

Dodano: 18-10-2016