Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny - Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 Zatrudnianie i zwalnianie pracownika

 

 Program szkolenia:

 Wybór podstawy zatrudnienia w oparciu o rzeczywisty zakres obowiązków pracownika.

 1. Przygotowanie dokumentacji do wypełnienia przez pracownika oraz zakres dokumentów potrzebnych do prawidłowego założenia teczki osobowej.
 2. Zakres obowiązków pracodawcy wobec nowych pracowników w zakresie dokumentacji, badań i szkoleń BHP.
 3. Formułowanie umowy oraz innych szczegółowych dokumentów w zakresie zatrudniania pracowników, terminy wynikające z aktualnych przepisów. Wydawanie pracownikom środków ochrony osobistej oraz innych narzędzi niezbędnych do pracy, umowy, odpowiedzialności materialnej.
 4. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, wypowiedzenie umów zawartych na czas nieokreślony w świetle przepisów KP oraz orzeczeń sądów.
 5. Określenie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.
 6. Postępowanie w przypadku gdy umowa na czas określony ulega rozwiązaniu np. umowy do dnia porodu.
 7. Pouczenie o prawie do odwołania się.
 8. Rozwiązanie umowy przez pracownika, tryby i postepowanie w przypadku braku kontaktu
 9. Ochrona przez rozwiązaniem umowy o pracę w przypadku osób w wieku przedemerytalnym.
 10. Zwalnianie pracowników w przypadku długotrwałej niezdolności do pracy.
 11. Zasady wręczania wypowiedzeń.
 12. Zwolnienie z obowiązku pracy.
 13. Zagadnienie i terminy związane ze świadectwem pracy.

     Szkolenie adresowane do:

 Szkolenie skierowane pracowników działów kadr i płac, pracowników działów HR, księgowych zajmujących się tematyką personalną w firmie, kierowników, liderów, właścicieli firm.

Cel i metody szkolenia:

 Szkolenie ma na celu nabycie wiedzy z zakresu zatrudniania pracowników pod kątem formalnym w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy oraz orzecznictwo, a także zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi zwalniania pracowników od strony formalnej oraz praktycznej w oparciu o case study. Szkolenie oparte na wykładzie, połączone z warsztatami, case study.

Termin szkolenia, cena:

11.06.2018 r. godz. 09:00 – 17:00 ,  350 zł netto w przypadku skierowania na szkolenie więcej niż 1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 315 zł netto.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 15a, 13-200 Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

Informacje o wykładowcy:

Agata Staszewskatrener kształtujący kompetencje menadżerskie, konsultant, praktyk zarządzania zespołami, wieloletni HR Manager w międzynarodowych korporacjach oraz HR Dyrektor w spółce z polskim kapitałem. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Specjalista z zakresu szkoleń prawa pracy oraz szkoleń dla liderów. Praktyk biznesu prowadzący swoją działalność gospodarczą. Karierę zawodową rozpoczęła na stanowisku Asystentki Zarządu, następnie pracowała jako specjalista ds. księgowości i płac, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi a następnie jako HR Manager i HR Dyrektor.