Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny - Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

Ochrona danych osobowych po 28 maja 2018 roku (RODO)

 

Program szkolenia:

 1. Reforma ochrony danych osobowych – wprowadzenie:
  1. Cele oraz ogólne założenia reformy sektora ochrony danych osobowych – dlaczego reforma jest konieczna?
  2. Zmiana podejścia do ochrony danych osobowych.
 2. Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych:
  1. Wejście w życie a obowiązywanie – czyli „jak rozumieć” prawo unijne?
  2. Omówienie projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
  3. Ogólne omówienie zmian w przepisach sektorowych.
 3. Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych:
  1. Nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych,
  2. Obowiązek przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę,
  3. Nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego,
  4. Audyty należytej ochrony danych osobowych,
  5. Zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych,
  6. Wspólne operacje przetwarzania danych osobowych przez kilku administratorów (Grupy spółek),
  7. Dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych,
  8. Nowe zasady powierzania danych osobowych,
  9. Obowiązek zgłaszania GIODO przypadków naruszenia danych osobowych,
  10. Inspektor ochrony danych osobowych (IOD/DPO):
   • kto musi a kto powinien?
   • uprawnienia i obowiązki IOD/DPO,
   • jak pełnić tą funkcję? – dlaczego niektórym Klientom odmawiamy usługi, jako zewnętrzny podmiot?
 4. Wybrane zagadnienia:
  1. Profilowanie,
  2. Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych,
  3. Kodeksy postępowania i mechanizmy certyfikacji,
  4. Kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Jak wdrażać GDPR?
  1. Od czego zacząć?
  2. Ile mamy czasu i jak działać (priorytetyzacja zadań)?
  3. Jakie procedury są wymagane?
  4. Wszystko co powiedziano o nowej regulacji a co nie jest prawdą, czyli czego się nie bać, czego nie kupować i z jakich usług nie korzystać!
 6. Panel dyskusyjny.

 

Szkolenie adresowane do:

Osób, które chcą nabyć wiedzę w zakresie zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i dowiedzieć się jak się do nich przygotować. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Administratorzy Danych Osobowych, Administratorzy Systemów informatycznych, pracownicy działów: kadr, HR, prawnych, IT oraz inne osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w organizacjach, w których zakresie obowiązków pozostaje wykonywanie wymogów ochrony danych osobowych.


Cel i metody szkolenia:

Omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych RODO (GDPR) oraz projekcie ustawy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

 

Termin szkolenia, cena:

05.06.2018 r. godz. 10:00 – 15:00 ,  450 zł netto w przypadku skierowania na szkolenie więcej niż 1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 405 zł netto.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 15a, 13-200 Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Monika Jurkiewicz – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego i Bankowości na UMK w Toruniu oraz podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego. Właściciel Kancelarii Prawnej wyspecjalizowanej w zagadnieniach prawa gospodarczego, prawa pracy i odpowiedzialności za produkt. W ramach swojej kancelarii oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie: e-commerce (między innymi analizujemy i tworzymy regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną), a także w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Od ponad 3 lat pełni funkcję ABI w podmiotach z różnych branż - od automotive, poprzez wiodące firmy z branży grzewczej do firm specjalizujących się w ekskluzywnym wystroju wnętrz.

W ramach obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji. Reprezentuje swoich klientów przed GIODO i sądami powszechnymi. Zdobytą wiedzą praktyczną dzieli się w trakcie licznych szkoleń za zakresu ochrony danych osobowych, a w chwili obecnej pomaga we wdrożeniu zasad RODO. Na podstawie zdobytej wiedzy opracowuje programy szkoleń dostosowane do specyfiki branży czy tez działów u konkretnych przedsiębiorców przygotowujących się do wdrożenia zmian jakie zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 roku. Zajmuje się również  odpowiedzialnością za produkt w tym prowadzi asystę prawną wprowadzania produktów do obrotu, tworzymy procedury reklamacji, analizy przestrzegania prawa w zakresie obrotu konsumenckiego.

Chętnie dzielimy się wiedzą na naszych stronach: www.kancelaria-jurkiewicz.pl, www.facebook.com/kancelariajurkiewicz.