Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy 2017/2018

 

Program szkolenia:

 1. Część pierwsza
  • Wprowadzenie w zagadnienia ochrony danych osobowych, zakres stosowania ustawy. Nowe środowisko prawne systemu ochrony danych.
  • Obecne zadania kierowników jednostek oraz innych osób funkcyjnych, w tym ABI, ASI, kierowników komórek organizacyjnych oraz kierownika jednostki.
  • Organizacja systemu ochrony danych, środki organizacyjne i techniczne: podstawowa dokumentacja, opracowanie, elementy składowe, prowadzenie, aktualizacja, bezpieczeństwo systemów informatycznych, szkolenia pracowników, rejestracja zbiorów.
  • Realizacja zadań osób funkcyjnych (ADO, ABI, ASI).
  • Planowanie i realizacja sprawdzeń w praktyce.
  • Raportowanie. Rola ABI w sprawdzeniach dla GIODO.
 2. Część druga
  • 25 maja 2018r. - ważna data dla przedsiębiorców, samorządów, jednostek organizacyjnych gminy.
  • Zakres stosowania nowych przepisów.
  • Kierunki zmian w związku z nowym rozporządzeniem RODO.
  •  Nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych.
  • Nowe zasady pozyskiwania klauzuli zgody.
  • Nowe elementy obowiązku informacyjnego.
  • Zasada prywatności na etapie projektowania i zasada prywatności w ustawieniach domyślnych.
  • Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych i jego zadania.
  • Nowa dokumentacja.
  • Wysokie kary pieniężne za brak realizacji postanowień RODO.
  • Czego nie trzeba będzie robić po 25 maja 2018r.

 

Termin szkolenia, cena:

13 czerwca 2017r., godz. 9.00–14.00, cena: 290 zł netto (druga osoba z tej samej firmy – 190 zł netto).

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, tel. kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Stanisław Rozwadowski - ekspert Zewnętrzny TUV NORD Polska Sp. z o.o. ds. Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji biznesowej. Posiada Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001 rejestrowany w IRCA (International Register of Certificated Auditors) oraz trenera i kontrolera w zakresie organizacji ochrony danych osobowych. Jest autorem publikacji dla wydawnictwa FORUM na temat „Ochrona danych osobowych” oraz wdrożeń i aktualizacji w zakresie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w jednostce organizacyjnej (PBI, ZSZI). Prelegent na wielu kursach i warsztatach dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji biznesowej oraz szkoleń dedykowanych dla szeroko pojętej pomocy społecznej, współpracuje z fundacjami charytatywnymi w ramach przygotowania wymaganych ustawowo dokumentów oraz dostosowania tych jednostek do wymogów ustawy. Obecnie zatrudniony jako konsultant ds. ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach służby zdrowia, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.