Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

OBLICZANIE WYNAGRODZEŃ

 

Program szkolenia:

 1. Wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2017r  na obliczanie  wynagrodzeń.
 2. Zmiany w 2017r w wprowadzaniu Regulaminów Wynagradzania, Pracy.
 3. Urlop wypoczynkowy obliczanie wynagrodzenia bądź ekwiwalentu  pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 4. Obliczanie wynagrodzenia za czas zwolnień okolicznościowych od pracy.
 5. Odprawy pieniężne.
 6. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.
 7. Za godz. nadliczbowe - wliczanie różnych składników, obliczanie dodatków 50% i 100%,wynagrodzenie przy odebranym czasie wolnym na wniosek i bez wniosku.
 8. Wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta oraz dni wolne.
 9. Wynagrodzenie za godziny nocne. Ustalenie podstawy i wynagrodzenia.
 10. Nagrody jubileuszowe.
 11. Obliczanie kary pieniężnej , porządkowej.
 12. Dodatki wyrównawcze  do wynagrodzenia, dodatki  stażowe oraz  inne.
 13. Wynagrodzenie za przestój, czas dyżuru, czas gotowości do pracy oraz przeniesienia pracownika do innej pracy.
 14. Obliczanie odszkodowań należnych pracownikom i byłym pracownikom zasądzonych przez sąd lub z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
 15. Potrącenia z wynagrodzenia.
 16. Wypłata zaległych wynagrodzeń ( przywrócenie do pracy), nadpłata wynagrodzeń.

 

Termin szkolenia, cena:

Szkolenie planowane po zebraniu grupy. Cena szkolenia 280 zł netto.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 0666; 23 697 0686, fax: 23 697 0667

 

Informacje o wykładowcy:

Edyta Gietka - radca prawny, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. Przez 8 lat pracowała jako prawnik w Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Po odbytej aplikacji radcowskiej w roku 2008 została wpisana na listę radców prawnych i od tego czasu prowadzi samodzielnie Kancelarię Radcy Prawnego. Ponadto od początku swojej pracy prawnika prowadzi szkolenia w zakresie prawa pracy, Karty Nauczyciela oraz pracowniczego prawa samorządowego.