Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo Informacyjny - Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

 

 E-ZWOLNIENIA – ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE

 

Program szkolenia:

  1. Zwolnienia lekarskie - najważniejsze zmiany prawne.
  2. Korzyści z wprowadzenia e-ZLA.
  3. Profil lekarza na platformie usług elektronicznych.
  4. Wystawianie e-ZLA.
  5. Podpisywanie e-ZLA.
  6. Bezpłatny certyfikat ZUS na platformie usług elektronicznych (sposób uzyskania, użytkowanie, unieważnienie).
  7. Pytania-odpowiedzi.

 

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie skierowane jest lekarzy - przychodni lekarskich oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.  


Cel i metody szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej aktualnych przepisów związanych z wystawianiem zwolnień lekarskich.  Przedstawienie korzyści z wprowadzenia e-ZLA oraz omówienie zasad jego wystawiania i otrzymywania.  

 

Termin szkolenia, cena:

07.05.2018 r. godz. 11:00 – 14:00 ,  150  zł netto. Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
ze środków publicznych.
Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 15a, 13-200 Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Beata Kupniewska – Posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz  studia podyplomowe z psychologii przywództwa w organizacjach. Pani Beata jest pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  z ponad dwudziestoletnim stażem na stanowisku kierowniczym. Specjalizuje się w upowszechnianiu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, posiada wysokie kompetencje interpersonalne, wiedzę oraz duże doświadczenie w działalności szkoleniowej.