Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

  „ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW”

 

Program szkolenia:

 1. Po co archiwizować dokumentację?
  1. Obowiązki instytucji wytwarzających dokumentację.
 2. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją.
  1. Formy ochrony dokumentacji.
 3. Obieg dokumentacji w firmie.
  1. Zastosowanie właściwego systemu kancelaryjnego.
  2. Segregacja spraw i zakładanie teczek.
 4. Porządkowanie dokumentacji papierowej i elektronicznej.
  1. Kryteria podziału i rodzaje dokumentacji – kategorie archiwalne i okresy przechowywania dokumentacji.
  2. Dokumentacja aktowa (materiały archiwalne i niearchiwalne).
  3. Dokumentacja elektroniczna (problemy archiwizacji).
 5. Lokal archiwum zakładowego lub składnicy akt.
  1. Przystosowanie pomieszczeń.
  2. Dobór właściwych produktów do archiwizowania dokumentacji.
  3. Zasady przechowywania dokumentacji (prowadzenie ewidencji dokumentacji).
 6. Brakowanie dokumentacji.
  1. Wydzielanie i ocena dokumentacji przeznaczonej do brakowania.
  2. Procedura brakowania dokumentacji.
 7. Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji lub reorganizacji jednostki.
  1. Obowiązki organu założycielskiego.
  2. Przejmowanie dokumentacji przez syndyków.
  3. Przekazywanie akt do archiwum państwowego.

 

Szkolenie adresowane do:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakichkolwiek rodzajów dokumentacji (kadry, księgowość, archiwum zakładowe, sekretariaty).

 Termin szkolenia, cena:
22.08.2017r. godz. 10:00–15:00, cena: 200 zł netto. W przypadku skierowania na szkolenie więcej niż 1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 100 zł netto.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Agnieszka Zbrzyzna – Pietuszko: absolwentka Wydziału Historii Stosunków Międzynarodowych (specjalizacja: Archiwistyka komputerowa) Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie archiwizacji zdobyła tworząc od podstaw archiwum zakładowe w Urzędzie Miasta Działdowo oraz udzielając pomocy i wsparcia wielu samorządowym jednostkom organizacyjnym. Od 2013 r. – wykładowca w Szkole Policealnej dla Dorosłych na kierunku: technik archiwista w Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A. w Działdowie.