Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Ośrodek Szkoleniowo – Informacyjny Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie

  ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W SEKTORZE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych.
  1. Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2015 poz. 566).
  2. Realizacja przepisów wykonawczych do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji.
  1. Dokumentacja papierowa oraz elektroniczna.
  2. Systemy zarządzania dokumentacją.
 3. Instrukcja kancelaryjna.
  1. Obieg dokumentacji (papierowej i elektronicznej).
 4. Jednolity rzeczowy wykaz akt.
  1. Prawidłowe stosowanie systemu klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji.
 5. Instrukcja archiwalna.
  1. Ewidencja przechowywanej dokumentacji.
  2. Stałe i cykliczne elementy w pracy archiwisty (brakowanie, przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego, skontrum dokumentacji, sprawozdawczość itp.).

 

Szkolenie adresowane do:

Pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej.

 

Termin szkolenia, cena:
24.08.2017r. godz. 10:00–15:00, cena: 200 zł netto. W przypadku skierowania na szkolenie więcej niż 1 osoby, koszt udziału drugiej i kolejnej osoby wynosi 100 zł netto.

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT, jeśli uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Szkoleniowo – Informacyjnego Przedsiębiorczości DAR S.A., ul. Władysława Jagiełły 15a, Działdowo, telefon kontaktowy: 23 697 06 66; 23 697 06 86, fax: 23 697 06 67

 

Informacje o wykładowcy:

Agnieszka Zbrzyzna – Pietuszko: absolwentka Wydziału Historii Stosunków Międzynarodowych (specjalizacja: Archiwistyka komputerowa) Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie archiwizacji zdobyła tworząc od podstaw archiwum zakładowe w Urzędzie Miasta Działdowo oraz udzielając pomocy i wsparcia wielu samorządowym jednostkom organizacyjnym. Od 2013 r. – wykładowca w Szkole Policealnej dla Dorosłych na kierunku: technik archiwista w Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A. w Działdowie.