Roman Dawidowski 

- Prezes Zarządu

     

 Anna Kraśniewska 

- Wiceprezes Zarządu


Emilia Smolińska
 — Prokurent 


RADA NADZORCZA

/od 22 czerwca 2017r./

Paweł Cieśliński — Przewodniczący Rady Nadzorczej

Daniel Borkowski — Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jakub Marcin Garbacz — Członek Rady Nadzorczej

Piotr Semetkowski — Członek Rady Nadzorczej

Jan Świniarski — Członek Rady Nadzorczej

Marek Stefanina — Członek Rady Nadzorczej

 

AKCJONARIUSZE - SKŁAD AKCJONARIATU 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w %

Liczba głosów

Głosy w %

Miasto Działdowo

2 934

81,91

2 934

69,36

Gmina  Działdowo

560

15,63

1120

26,48

Powiat Działdowski

50

1,40

100

2,36

Marek  Stefanina

20

0,56

40

0,95

Lidia Kozłowska-Obrębska

10

0,28

20

0,47

Daniel Borkowski

5

0,14

10

0,24

Anna Kraśniewska

3

0,08

6

0,14

Razem

3 582

100

4 230

100