Tekst jednolity Statutu Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 11/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. z dnia 25 października 2016 r.