- pobierz wykaz

Dodano: 17-05-2017

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ogłasza nabór uzupełniający w ramach I rundy konkursowej

w terminie od dnia 28 kwietnia 2017 roku do dnia 15 maja 2017 roku do godz. 10.00.

Dodano: 28-04-2017

 

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. informuje, iż do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wpłynęło 8 wniosków o jednorazową dotacje inwestycyjną. Wszystkie złożone wnioski zawierają braki formalne.

W związku z powyższym do każdego Wnioskodawcy zostanie wysłany e-mail zawierający pismo z uwagami oraz w przypadku braku dokumentu określony załącznik do wypełnienia. Uzupełnienia/poprawy braków formalnych należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail. Jeżeli jakieś zagadnienie będzie budziło wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po uzupełnieniu/poprawie braków formalnych DAR S.A. dokona ponownej formalnej weryfikacji złożonych dokumentów. Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną rekomendowane do oceny merytorycznej.

Mając na uwadze powyższe DAR S.A. wydłuża ocenę formalną do 14 kwietnia 2017 roku.

Dodano: 07-04-2017

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

informuje, iż termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz  podstawowe wsparcie pomostowe w ramach I rundy konkursowej

został wydłużony do 31.03.2017 roku.

  

Dodano: 24-03-2017

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

realizowany w partnerstwie przez

Działdowską Agencję Rozwoju S.A.

oraz

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

informuje, iż wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz  podstawowe wsparcie pomostowe wraz  z załącznikami

w ramach I rundy konkursowej będą przyjmowane w  terminie od 06 do 24 marca 2017 roku

Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w Biurze Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej  w Działdowie (13-200) przy ul. Władysława Jagiełły 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu: www.owes.com.pl oraz www.darsa.pl w zakładce  Ekonomia społeczna - OWES Olsztyn – Dokumenty.

 

Dodano: 24-02-2017