facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR


Kursy


doskonalące

więcej

Kursy


przyuczające do zawodu

więcej

Kursy


kwalifikacyjne

więcej

Kursy


Samorozwoju i aktywizujące

więcej

Seminaria


i krótkie formy

więcej

Matura


i egzamin gimnazjalny

więcej

Zawodowe


Kursy kwalifikacyjne

więcej


Tytuł kursu :
PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM

Czas trwania kursu:
6 godzin

Cel kształcenia:

przygotowanie do prowadzenia skutecznej komunikacji z klientem. Prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie konfliktów w drodze negocjacji i mediacji.

Forma szkolenia:

warsztaty grupowy

Ogólny program :
1. Zasady komunikacji interpersonalnej.
2. Style porozumiewania się - wybór najskuteczniejszego stylu w zależności od sytuacji, dopasowanie do ludzi i zadań.
3. Bariery i szumy komunikacyjne uniemożliwiające skuteczne porozumiewanie się.
4. Modelowanie zachowań znoszących bariery w kontaktach interpersonalnych.
5. „Trudni” klienci.
6. Asertywność w kreowaniu klimatu instytucji.
- Asertywna postawa jako niezbędny warunek kreowania wizerunku instytucji.
7. Jak wywołać w sobie postawę asertywną?
- Mówienie „nie” w sytuacjach manipulacji.
- Asertywne zdania - klucze w sytuacji radzenia sobie z atakiem i krytyką.
- Metoda zamiany oceny na opinię w sytuacjach ataku i krytyki.
- Konfrontacja przekonań w świetle praw osobistych i społecznych jednostki.
- Modelowanie asertywnych zachowań w kierunku poszanowania indywidualnych granic.
- Budowanie poczucia wartości i poszanowanie indywidualnych granic.
8. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, drogą negocjacji i mediacji.
9. Proksemika, czyli wykorzystanie przestrzeni w pracy z ludźmi.

Wymagania wstępne dla uczestników:
brak

Dla kogo:
odbiorcami szkolenia mogą być osoby, których praca wymaga częstego kontaktowania się z drugim człowiekiem, nierzadko wzajemnego dochodzenia do porozumienia, budowania pozytywnej relacji dla osiągnięcia skutecznej komunikacji.

Rodzaj dokumentu otrzymywanego po ukończeniu kursu:
zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.)