facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal


Kursy


doskonalące

więcej

Kursy


przyuczające do zawodu

więcej

Kursy


kwalifikacyjne

więcej

Kursy


Samorozwoju i aktywizujące

więcej

Seminaria


i krótkie formy

więcej

Matura


i egzamin gimnazjalny

więcej

Zawodowe


Kursy kwalifikacyjne

więcej


Tytuł kursu :
PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM

Czas trwania kursu:
6 godzin

Cel kształcenia:

przygotowanie do prowadzenia skutecznej komunikacji z klientem. Prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie konfliktów w drodze negocjacji i mediacji.

Forma szkolenia:

warsztaty grupowy

Ogólny program :
1. Zasady komunikacji interpersonalnej.
2. Style porozumiewania się - wybór najskuteczniejszego stylu w zależności od sytuacji, dopasowanie do ludzi i zadań.
3. Bariery i szumy komunikacyjne uniemożliwiające skuteczne porozumiewanie się.
4. Modelowanie zachowań znoszących bariery w kontaktach interpersonalnych.
5. „Trudni” klienci.
6. Asertywność w kreowaniu klimatu instytucji.
- Asertywna postawa jako niezbędny warunek kreowania wizerunku instytucji.
7. Jak wywołać w sobie postawę asertywną?
- Mówienie „nie” w sytuacjach manipulacji.
- Asertywne zdania - klucze w sytuacji radzenia sobie z atakiem i krytyką.
- Metoda zamiany oceny na opinię w sytuacjach ataku i krytyki.
- Konfrontacja przekonań w świetle praw osobistych i społecznych jednostki.
- Modelowanie asertywnych zachowań w kierunku poszanowania indywidualnych granic.
- Budowanie poczucia wartości i poszanowanie indywidualnych granic.
8. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, drogą negocjacji i mediacji.
9. Proksemika, czyli wykorzystanie przestrzeni w pracy z ludźmi.

Wymagania wstępne dla uczestników:
brak

Dla kogo:
odbiorcami szkolenia mogą być osoby, których praca wymaga częstego kontaktowania się z drugim człowiekiem, nierzadko wzajemnego dochodzenia do porozumienia, budowania pozytywnej relacji dla osiągnięcia skutecznej komunikacji.

Rodzaj dokumentu otrzymywanego po ukończeniu kursu:
zaświadczenie ukończenia kursu (zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r.)