RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

 

ORGAN PROWADZĄCY:

DZIAŁDOWSKA AGENCJA ROZWOJU S.A.

13 – 200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 15
tel. 23 697 06 66 fax. 23 697 06 67

NIP 571 – 10 – 00 – 706; Regon 130180777

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. powstała w 1994 roku. Realizuje konsekwentnie zadania ze Statutu.
Celem działalności spółki jest:

1. wspomaganie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego
za szczególnym uwzględnieniem Gminy Miasto Działdowo i Gminy Działdowo;

2. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego
i gospodarczego w zakresie kształtowania i realizacji polityki lokalnej oraz regionalnej;

3. wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych przedsięwzięć składających się na strategie rozwoju gmin.

W przeciągu swojego istnienia DAR S.A. zmieniała się i w sposób ciągły umacniała swoją pozycję wśród organizacji zajmujących się wspomaganiem rozwoju lokalnego. Do podstawowych narzędzi jakimi posługujemysię w tym celu, należą:

- pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność,

- poręczenia, udzielane jako zabezpieczenia do kredytów i pożyczek, finansowane zarówno ze środków własnych Agencji, jak i ze środków uzyskanych w ramach funduszy unijnych,

- doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- szkolenia,

- kursy językowe,

- edukacja dorosłych,

- doskonalenie nauczycieli.

 

AKT PRAWNY NA PODSTAWIE KTÓREGO FUNKCJONYJE PDCKU:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku --->USTAWAOpublikował: Łukasz Sadowski
Publikacja dnia: 07.07.2015
Podpisał: Łukasz Sadowski
Dokument z dnia: 07.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 481