Załącznik nr 1 do Uchwały
                                                                                                 Zarządu nr 16/2016
z dnia 09.02.2016 r

Newsletter DAR S.A. - regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.), Działdowska Agencje Rozwoju S.A. z siedzibą w Działdowie, zwana dalej DAR S.A. publikuje poniżej regulamin bezpłatnego newslettera:


REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez DAR S.A. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników
  o promocjach, usługach oraz nowych produktach finansowych oferowanych przez DAR S.A. poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik, do formularza udostępnianego przez DAR S.A. na stronie internetowej www.darsa.pl oraz kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Subskrypcja newslettera stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 5. DAR S.A. nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom lub podmiotom trzecim.
 6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, poprzez ponowne wpisanie adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez DAR S.A. oraz kliknięcie przycisku "Rezygnuję" znajdującego się na stronie internetowej www.darsa.pl
 7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 8. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez DAR S.A.
  za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422
  z późn. zm.) na konto e-mail Użytkownika.
 9. DAR S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, który naruszył niniejszy Regulamin lub obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej prawo, bądź też podejmuje działania zakłócające korzystanie z usługi przez innych użytkowników.